Terapia dziecka to zawsze praca systemowa, w której muszą brać udział wszystkie osoby mające wpływ na jego wychowanie.

Jak pracuję

Swoją pracę z rodziną rozpoczynam zawsze od konsultacji wstępnej, na którą zapraszam samych rodziców. Celem spotkania jest zebranie wywiadu oraz głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia.

Podczas spotkania, jeżeli trudności dotyczą funkcjonowania dziecka, umawiamy się na 3 moje spotkania z dzieckiem abym dokonała wstępnej diagnozy przyczyn pojawiających się trudności. Niekiedy konsultacja z rodzicami sugeruje kierunek działań obejmujący pracę z systemem rodzicielskim w formie terapii lub psychoedukacji.

Kiedy do gabinetu zapraszam dziecko na 3 spotkania, w zależności od informacji płynących z wywiadu, przeprowadzam wstępną diagnozę przyczyn pojawiących się trudności. Na podstawie diagnozy stawiam hipotezy, które następnie przedstawiam na kolejnym spotkaniu, na które zapraszam ponownie samych rodziców.

Podczas tego spotkania ustalamy dalszy kierunek działań.

Możliwe kierunki działania:

  • Spotkania z rodzicami mające na celu przekazanie rodzicom wiedzy na temat możliwych do podjęcia działań w sytuacji trudności dziecka.
  • Terapia indywidualna lub grupowa dziecka - niekiedy trudności dziecka wymagają wsparcia i mojej pomocy w gabinecie. Podczas spotkania podsumowującego opowiadam o celach terapii, czasie jej trwania, ustalamy również możliwy termin spotkań.
  • Zalecenie konsultacji u innego specjalisty w celu pogłębienia diagnozy w jakimś konkretnym kierunku. 

Trudności z jakimi pracuję

Do gabinetu zapraszam dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież do osiągniecia pełnoletności.

Wyzwania rozwojowe z jakimi pracuje to:

  • całościowe zaburzenia rozwojowe - w pracy z dziećmi koncentruje się głownie na rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami w tym z lękiem, złością, smutkiem
  • zaburzenia nastroju
  • trudności przejawiające się prezentowaniem społecznie nieakceptowalnych zachowań

Terapię dzieci i młodzieży prowadzę zarówno w kontakcie indywidualnym jak i grupowym.

Terapia to cotygodniowe spotkania. Każda sesja trwa 50 minut i kosztuje 150zł.