Konsultacje skierowane są do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mają na celu wstępną diagnozę problemu i postawienie hipotez na temat przyczyn powstawania trudności.

Schemat konsultacji

Wywiad z rodzicami

Podczas pierwszego spotkania zbieram podstawowe informacje na temat trudności z jakimi boryka się dziecko lub rodzic.

Spotkania z dzieckiem

Spotkania mają na celu diagnozę dziecka w kontekście omówionych podczas wywiadu trudności. Diagnoza odbywa się podczas 3 spotkań.

Informacja zwrotna

Podczas tego spotkania rodzice otrzymują hipotezy na temat przyczyn trudności dziecka. Na ich podstawie ustalany jest dalszy plan działania.

Miejsce spotkań:
Wiertnicza 83 (budynek przedszkola)
Koszt wizyty:
170 zł